ACE ေဆာက္လုပ္ေရး အဖြဲ႔ မွ ၾကိဳဆိုပါ၏။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ A.C.E ေဆာက္လုပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ၾကိဳဆိုပါတယ္။ ဒီ ဝဘ္စာမ်က္ႏွာသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ အျမင္၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ သုေတသန လႈပ္ရွားမူမ်ား၊ ပံ့ပို႕ေပးမႈမ်ား ႏွင့္ ဒီဌာနရဲ႕ အထူးရရွိႏိုင္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြကို ေဖာ္ျပဖုိ႕ ရည္ရြယ္ျပီး လႊင့္တင္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္